Безплатна доставка за всички поръчки над 60 лв.

Условия за връщане

Закупената стока може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба. 

 1) Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

 - Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката. 

 - Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид. 

 • За целта Потребителят може да използва формуляр за връщане на сайта; 

 • Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството чрез бутон "ИЗПРАТИ".

 - Във формуляра за връщане на стока се посочват титуляря (в графа „Съобщение до търговеца“) и българска банковата сметка, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

 - Стоката следва да бъде върната с куриерска фирма в рамките на посочения по-горе 14-дневен срок.

 - Потребителят отговаря за връщането на стоката на Дружеството в същото състояние, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице.

 - Адрес за връщане на стоката: град София, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22, в работни дни, от 10.00 до 18.00 часа.

 - Върната в горепосочения срок стока се приема от Дружеството, при условие че са изпълнени едновременно следните условия: 

 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид (включително на стоката и на опаковката (ако има такава) или с повреден/липсващ етикет); 

 • приложена е Проформа фактура, с която стоката е получена.

 - Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката. 

 - Възстановяване на платената за стоката сума се извършва в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоката на посочения за връщане адрес, по българска банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляра за връщане на сайта - тук или в Стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ от договора.

 Потребителят може (но не е длъжен) да упражни правото си на отказ от договора като информира Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“:

 „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

 До: „СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД 

 град София, ул. Околовръстен път № 214, София Ринг Мол, помещение №0.29, ниво -7.22. 

 Телефон: +359 884 000 629

 Електронен адрес: info@orsay-fashion.bg  

 С настоящото аз, …………………………………………………. (пълни имена на Потребителя),с адрес ……………………………………………………………………., с телефонен номер ………………………………., имейл: …………………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ……………………………………, с номер на поръчката ……………………………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година). 

 Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната българска банкова сметка: Титуляр………………………………………………………………………………. 

IBAN ………………………………………………………………………………….. 

Банка ……………………………………………………………….......................... 

 Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“ 

 След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email - съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени по-горе, се прилагат и в този случай.

 2) Специални условия за връщането на някои видове стоки

 - Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. 

 - Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. 

 - Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. 

 - Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта.