📢 СЕЗОННО НАМАЛЕНИЕ! 🔥 Към моделите >>

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Доставка 

 Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното: 

 1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството. 

 2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България. След потвърждаване на поръчката от страна на Дружеството поръчката се обработва, предава на куриер и се доставя до Потребителя в сроковете по-долу. Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на срока за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на “СМАРТ РИТЕЙЛ“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите. 

 3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg. 

 4) При Стандартна доставка на стоката Потребителят заплаща 5,95 лв., с изключение на случаите, описани в точки 7),8) и 9) по-долу. Стандартната доставка е безплатна за всички поръчки на стойност над 60 лв. Срокът за Стандартна доставка е 3 (три) – 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 10). 

5) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка. Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

 6) В случай че: - Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg). Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството. 

 7) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД. 

 8) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД. 

 9) В случаите по точки 7),8) и 9) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера. 

 10) При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за "Стандартна" и "Експресна" доставка, посочени в точка 4) и точка 5),с допълнителни 5 работни дни. 

 Плащане 

 1) Плащане чрез наложен платеж: Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин: - от получателя на доставяната стока, - на куриера, - в момента на доставката на пратката. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно Общите условия. 

 2) Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта): 

 За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия: 

 - банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY; в допълнение – карта VPAY или карта MasterCard Electronic ще бъде приета само ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code; 

 - банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на трансакции чрез картата в интернет. При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна): 

 - ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка (УниКредит Булбанк); 

 - на платежната страница 

Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането: 

 • тип на картата,

 • номер на картата,

 • дата на валидност на картата, 

 • код за сигурност на картата; 

 - при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентикация; 

 - при успешна трансакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази; - при неуспешна трансакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на транзакцията; в случай на неуспешна транзакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки. 

 Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) 

Потребителят трябва да има предвид следното: 

 - Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. 

 - Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта; при отказ от издателя да одобри инициираното към Дружеството плащане на цената на поръчаната стока, последното не е извършено и приложение намира пункт I, точка 6.7) от Общите условия. 

 - Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв.). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.